Maui Nui
Hawaiian Culture Online

Special Features:

Papa Kuhikuhi o Na `Ike a me Na Hana
Directory of Cultural Websites

Na Mo`olelo o Na Mo`okuauhau o Maui
The Stories of the Genealogies of Maui

Na Meakanu o Wa`a o Hawai`i Kahiko
The Canoe Plants of Ancient Hawai`i

Hana, Maui
"The Last Hawaiian Place" - Rich in Cultural Heritage


Design and maintained by Ho`okele Hawai`i

Email: info@mauiculture.net

Hula